انتخاب صفحه

با ثبت نام در سایت ماه بت از بونوس ۱۰۰% بازی اسلات ما برخوردار شوید.

شرایط جایزه

 • حداقل مبلغ شارژ – ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ شارژ – ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ جایزه – ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ برداشت بونوس -۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • شرط بندی با مبلغ شارژ – کل شارژ باید ۱ بار شرط بندی شود
 • شرط بندی با مبلغ جایزه – جایزه باید ۱۰ بار شرط بندی شود
 • بازی‌های واجد شرایط – تمامی بازی‌های اسلات
 • تاریخ اتمام – ۷ روز

شرایط و مقررات کلی

 1. این پیشنهاد برای تمامی بازیکنان ماه بت در دسترس است
 2. هر بازیکن می تواند یک بار بونوس ۱۰۰% بازی اسلات خود را دریافت کند
 3. همه بازیکنان شرکت کننده در این تبلیغات تایید می کنندکه شرایط و مقررات کلی را خوانده و پذیرفته اند
 4. ماه بت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر لحظه بازیکن را از شرکت در پیشنهاد ارائه شده منع کند
 5. در صورت مشکوک به کلاهبرداری، ماه بت این حق رابرای خود می دارد که در هر لحظه بازیکن را از شرکت
  در پیشنهاد ارائه شده منع کند
 6. جایزه های دریافت شده باید در ۷ روز شرط بندی شوند
 7. تمامیه شرایط و ضوابط عمومی اعمال می شود