انتخاب صفحه

با ثبت نام در سایت ماه بت از بونوس انفجار ۲۵۰% سه مرحله‌ای ما برخوردار شوید.

شرایط جایزه

مرحله اول : شارژ اول ۱۰۰% دریافت بونوس

 • حداقل مبلغ شارژ – ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ شارژ – ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ بونوس – ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ برداشت بونوس – ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • شرط بندی با مبلغ شارژ – کل شارژ باید ۱ بار شرط بندی شود
 • شرط بندی با مبلغ جایزه – جایزه باید ۲۵ بار شرط بندی شود
 • نوع بازی – انفجار
 • تاریخ اتمام – ۳ روز

مرحله دوم : شارژ دوم ۵۰% دریافت بونوس

 • حداقل مبلغ شارژ – ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ شارژ – ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ بونوس – ۷۵۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ برداشت بونوس – ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • شرط بندی با مبلغ شارژ – کل شارژ باید ۱ بار شرط بندی شود
 • شرط بندی با مبلغ جایزه – جایزه باید ۲۵ بار شرط بندی شود
 • نوع بازی – انفجار
 • تاریخ اتمام – ۳ روز

مرحله سوم : شارژ سوم ۱۰۰% دریافت بونوس

 • حداقل مبلغ شارژ – ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ شارژ – ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ بونوس – ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • حداکثر مبلغ برداشت بونوس – ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • شرط بندی با مبلغ شارژ – کل شارژ باید ۱ بار شرط بندی شود
 • شرط بندی با مبلغ جایزه – جایزه باید ۲۵ بار شرط بندی شود
 • نوع بازی – انفجار
 • تاریخ اتمام – ۳ روز

شرایط و مقررات کلی

 1. این پیشنهاد برای تمامی بازیکنان ماه بت در دسترس است
 2. هر بازیکن می تواند یک بار بونوس بازی انفجار ۲۵۰% سه مرحله‌ای خود را دریافت کند.
 3. همه بازیکنان شرکت کننده در این تبلیغات تایید می کنندکه شرایط و مقررات کلی را خوانده وپذیرفته اند
 4. ماه بت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر لحظه بازیکن را ازشرکت درپیشنهاد ارائه شده منع کند
 5. .در صورت مشکوک به کلاهبرداری ,ماه بت این حق رابرای خود می دارد که د ر هر لحظه بازیکن را از شرکت
  در پیشنهاد ارائه شده منع کند.
 6. جایزه‌های دریافت شده باید در ۳ روز شرط بندی شوند
 7. تمامیه شرایط و ضوابط عمومی اعمال می شود