انتخاب صفحه

شما می توانید در سایت ماه بت برای شرط انتخابی خود ضریب بالاتری پیشنهاد دهید و برد بیشتری داشته باشید

  • این گزینه در برگه پیش بینی به همان اسم پیشنهاد متقابل برای فعال کردن وجود دارد
  • استفاده از این گزینه راحت و آسان می باشد
  • ابتدا شرط مورد نظر خود را انتخاب، و در برگه پیش بینی این گزینه را روشن می کنید و سپس حداکثر مجاز ضریب پیشنهادی را چک کنید، و مابین ضریب اصلی و حداکثر مجاز ضریب پیشنهادی می توانید ضریب مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا در صورت تمایل می توانید همان حداکثر ضریب مجاز را انتخاب کنید
  • نکته ای که حتما باید به آن توجه کنید که در صورت استفاده از این گزینه حداقل مجاز مبلغ پیش بینی شما با توجه به افزایش ضریب تغییر و افزایش پیدا می کند
  • پس از وارد کردن ضریب انتخابی و مبلغ مجاز شرط بندی، دکمه همین حالا پیش بینی کنید را کلیک کرده و شرط شما با ضریب و مبلغ جدید ثبت خواهد شد

مثال : طبق عکس پیش بینی مورد را نظر را انتخاب و در برگه پیش بینی گزینه پیشنهاد متقابل را روشن می کنید، سپس ۲ کادر برای شما باز می شود، کادر اول ضریب پیشنهادی می باشد که روی دکمه حداکثر در سمت چپ کادر کلیک کنید و طبق نمونه ضریب شرط انتخابی ۳.۷۷ است و حداکثر مجاز برای افزایش ضریب پیش بینی ۳.۸۸ می باشد، و شما می توانید همان حداکثر ضریب مجاز و یا ضریبی مابین ۳.۷۷ تا ۳.۸۸ برای پیش بینی خود انتخاب کنید

پس از انتخاب ضریب، در کادر پایین مبلغ پیش بینی را باید وارد کنید که طبق عکس حداقل مبلغ پیش بینی با توجه به تغییر و افزایش ضریب، ۲.۲۲۵.۱۸۹ تومان می باشد و کمتر از این مبلغ نمی توانید با ضریب مورد نظر خود پیش بینی کنید.