انتخاب صفحه

شما می توانید با استفاده از این گزینه در ماه بت، با مبلغ بیشتر از حداکثر مجاز شرط، فقط برای بازی‌های غیر زنده و یا همان قبل از شروع بازی پیش بینی کنید و برد بیشتری داشته باشید.

فقط کافیست طبق راهنما که قدم به قدم در عکس‌های ضمیمه شده مشاهده می کنید، شرط خود را انتخاب کنید و در صورتی که حداکثر مبلغ مجاز شرط بندی کمتر از مبلغ مد نظر شما برای شرط انتخابی باشد، گزینه پیش بینی بزرگ و یا همان سوپر بت را کلیک کنید و سپس درخواست شما به واحد مربوطه ارسال و در صورتی که با مبلغ پیشنهادی شما موافقت شود (حداکثر زمان تایید تا ۲۰ دقیقه می باشد) با مبلغ دلخواه شرط شما ثبت می شود و در صورت عدم تایید مبلغ کسر شده به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.

نکات مهم :

۱- در صورت استفاده از این گزینه حتما موجودی کاربری شما باید با مبلغ پیشنهادی ارائه شده همخوانی داشته باشد، مثال : اگر شما پیشنهاد ثبت شرط با مبلغ ۱۰ میلیون تومان ارائه می کنید، حداقل موجودی کاربری شما حتما باید ۱۰ میلیون تومان باشد.

۲-پس از انتخاب این گزینه ، مبلغ پیشنهادی شما از حساب کاربری کسر میشود و اگر موافقت شود شرط با مبلغ دلخواه ثبت می شود و در صورت عدم موافقت به موجودی کاربری شما برگشت داده می شود

۳-لطفا برای پیگیری درخواست طبق زمان بندی اعلام شده تا ۲۰ دقیقه منتظر باشید و تنها در صورتی که پس از ۲۰ دقیقه نتیجه بررسی درخواست شما مشخص نشد (شرط با مبلغ دلخواه ثبت نشد و یا در صورت عدم موافقت مبلغ شرط برگشت داده نشد) به پشتیبانی زنده مراجعه و پیگیری کنید

مثال : حداکثر مجاز شرط انتخابی در عکس ۷.۳۰۴.۰۷۱ تومان می باشد و مبلغ پیشنهادی من ۸ میلیون تومان می باشد، مبلغ ۸ میلیون تومان را در قسمت مبلغ شرط وارد می کنم و روی گزینه همین حال پیش بینی کنید کلیک کرده و خطای عکس دوم را دریافت می کنم که به صورت توضیحات کامل و واضح اعلام می کند که از حداکثر محدودیت شرط بندی عبور کردم و دکمه سبز سوپر بت را کلیک می کنم تا درخواست من به واحد مربوطه ارسال و بررسی شود